Bożena Grzebieluch, Ewa Sewerzyńska, notariusze s.c. Kancelaria notarialna

Kontakt email, www
Ul. Boya-Żeleńskiego Tadeusza
42-400 Zawiercie , woj. Śląskie

Pełnomocnictwo

Testament

Kancelarie notarialne

Specjalizacje:

  • Pełnomocnictwo
  • Testament
  • Kancelarie notarialne

O nas

Kancelaria notarialna Bożena Grzebieluch, Ewa Sewerzyńska | Zawiercie ZADZWOŃ: tel.32 672 27 15 , tel. fax32 670 56 18 Działalność notariuszy reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 rokubdquoPrawo o notariacie rdquo (Dz. U. 2008 Nr 189 poz. 1158 z późn. zm.) Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusze w Zawierciu Kancelaria notarialna Bożena Grzebieluch, Ewa Sewerzyńska Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne dokonane przez notariusza mają charakter dokumentu urzędowego. Dzięki wieloletniej praktyce usługi świadczone przez naszą kancelarię charakteryzują się profesjonalizmem, dbałością oraz dyskrecją, która w tej branży jest niezwykle istotna. Gwarantujemy naszym Klientom bezpieczeństwo obrotu prawnego i pewność dokonywanych czynności, z zastosowaniem obowiązujących przepisów prawa i z zachowaniem zasad etyki zawodowej. Poniżej przedstawiamy podstawowy zakres usług notarialnych świadczonych w naszej kancelarii - sporządzanie aktów notarialnych - sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia - sporządzanie poświadczeń -spisywanie protokołów - sporządzanie protestów weksli i czeków - sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów - sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów - sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów Odwiedź kancelarię notarialną : ul. Sądowa 1, 42-400 Zawiercie Nasi notariusze oraz pracownicy kancelarii z przyjemnością udzielą wszelkich informacji dotyczących, np. dokumentów, jakie należy dostarczyć przed podjęciem czynności notarialnych, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz koniecznych w danej sprawie opłat i podatków. Istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami bądź przemawia za tym charakter czynności. Koszty czynności notarialnych Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie, którego stawki maksymalne określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) podlegające powiększeniu o podatek od towarów i usług. Notariusz pobiera również opłatę sądową oraz należne podatki. Pola oznaczone:*Pole obowiązkowe * Nazwisko: * Miejscowość: * E-mail: * Treść: 2012 pkt.plndash Twoja Strona Firmowandash Tworzenie stron internetowych z pkt.pl