Zniesienie współwłasności - Milicz

  • Kancelaria Notarialna Przemysław Żyła

    Kancelaria Notarialna Notariusz dokonuje następujących czynności:   sporządza akty notarialne, sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych…
    Rynek 25 Milicz
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Milicz