Małżeńskie umowy majątkowe

 • Notariusz Małgorzata Czyżewska Gdańsk Zaspa

  Notariusz Małgorzata Czyżewska, działając jako osoba zaufania publicznego, powołana jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, dbając przy tym o bezpieczeństwo obrotu prawnego, zachowując bezstronność i należytą staranność.
  Franciszka Hynka 32/3 Gdańsk
 • Kancelaria Notarialna Grażyna Lewicka

  Doświadczony, kompetentny notariusz
  Jasna 8 Lublin
 • NOTARIUSZ PIOTR KOTECKI, KANCELARIA NOTARIALNA

  Oferujemy pełen zakres usług notarialnych. Serdecznie zapraszamy.
 • Kancelaria Notarialna Weronika Majewska

  Kancelaria Notarialna – Katowice, Notariusz - Weronika Majewska. Kompleksowa obsługa w zakresie czynności notarialnych. Zapraszamy do kancelarii Kościuszki 37. Czynności notarialne mogą być również dokonywane w indywidualnych terminach, uzgadnianych telefonicznie z klientem. Katowice, Kościuszki 37 (I piętro) - dla Klientów BEZPŁATNY PARKING  
  Kościuszki 37 Katowice
 • Kancelaria notarialna Ewa Garbacz-Lawińska Busko-Zdrój

  Kancelaria notarialna w Busku-Zdroju
  Partyzantów 19 Busko-Zdrój
 • Kancelaria Notarialna Natalia Grosz

  Szukasz Notariusza w mieście Wrocław?
  Ślężna 185/S2 Wrocław
 • Kancelaria Notarialna Notariusz Alina Katarzyna Kałuża

  Kancelaria z uwagi na bardzo wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie zawodowe całego Zespołu od początku swojej działalności gwarantuje klientom najwyższą jakość świadczonych czynności. Zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do klienta. Pracownicy Kancelarii gotowi są udzielić bezpłatnie wszelkich informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do dokonania czynności, wysokości wynagrodzenia notarialnego oraz wysokości należnych opłat i podatków.
  ul. Niepodległości 47 Czechowice-Dziedzice Ligota
 • Notariusz Częstochowa Marta Jędrak

  Wykonujemy usługi notarialne. Marta Jędrak - właściciel kancelarii Notarialnej w centrum Częstochowy.
  Dąbrowskiego 17 Częstochowa
 • Jerzy Ciszewski Notariusz

  Dokonywanie czynności zgodnie z ustawą Prawo o notariacie.
  Aleja Niepodległości 809A Sopot
 • Kancelaria Notarialna Karolina Karpińska Angelika Sołtys notariusze spółka partnerska

  Kancelaria Notarialna świadcząca pełen zakres czynności notarialnych
 • Iwona Zofia Brzostowska Kancelaria Notarialna

  Iwona Zofia Brzostowska jako osoba zaufania publicznego, mianowana do pełnienia funkcji notariusza przez Ministra Sprawiedliwości, czuwa aby dokonywane przez nią czynności notarialne zabezpieczały interesy klientów Kancelarii, a także innych osób w stosunku do których czynność taka może wywołać skutki prawne. Zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powzięła wiadomość ze względu na dokonywane czynności notarialne. Udziela bezpłatnych informacji i wyjaśnień w ramach dokonywanej czynności. Notariusz Iwona Zofia Brzostowska ma wieloletnią…
  ul. Ogrodowa 6/2 Bolesławiec Bolesławiec
 • Kancelaria notarialna Ewa Knuplerz

  Kancelaria notarialna przy ulicy Żółkiewskiego funkcjonuje od 1992 roku, to jest od wejścia w życie ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, przez cały ten okres gwarantując klientom najwyższą jakość świadczonych czynności. Podtrzymując tę tradycję zapewniamy profesjonalizm, rzetelność oraz merytoryczne i indywidualne podejście do klienta. Fachową obsługę gwarantują zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, gotowi udzielić wszelkich informacji, również w języku angielskim. Kancelaria znajduje się w zabytkowej kamienicy…
  ul. Żółkiewskiego 24, Kraków Kraków
 • Kancelaria Notarialna Barbara Gawin

  Notariusz BARBARA GAWIN prowadzi swoją działalność od 2008 roku, a w ramach indywidualnej kancelarii notarialnej od 1 stycznie 2013 roku. Kancelaria oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej, co zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz ze szczególną starannością czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki…
  ul. Chełmińska 11/3 Toruń
 • Kancelaria Notarialna Renata Sączawa Notariusz

  Kancelaria znajduje się przy Placu Zamkowym 24C/6U obok mostu na ul. Strzelnej,z wejściem od strony wału rzeki Oława.
  Plac Zamkowy 24C/6U Oława
 • Kancelaria Notarialna - Notariusz Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna Anny Karczewskiej w Krakowie zapewnia kompleksową obsługę notarialną. Notariusz dysponuje prawem do wykonywania czynności notarialnych m.in. z zakresu sporządzania aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia, testamentów oraz sporządzania odpisów aktów notarialnych
  ul. Długa 48/6, II p Kraków Kraków
 • Kancelaria Adwokacka Adwokat Wiktor Gamracki

  Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie. Prowadzimy: sprawy rodzinne o rozwód, alimenty, podział majątku wspólnego. sprawy cywilne, sprawy karne, sprawy o odszkodowania, sprawy pracownicze, sprawy gospodarcze. Udzielamy porad prawnych. Wydajemy opinie oraz ekspertyzy prawne.
  3 Maja 28/16 Rzeszów
 • Kancelaria Notarialna Mateusz Błażyński

  Kancelaria Notarialna prowadzona przez Notariusza Mateusza Błażyńskiego mieści się w centrum Inowrocławia, przy ulicy Solankowej 17 (na parterze przy wejściu głównym do hotelu Focus Premium). Dla klientów Kancelarii dostępny jest bezpłatny parking przyległy do budynku.Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia dokonania czynności notarialnej w innych dniach i godzinach.Czynności notarialne mogą być również dokonane poza siedzibą Kancelarii jeśli przemawia za…
  ul. Solankowa 17 Inowrocław
 • Kancelaria Notarialna Przemysław Żyła

  Kancelaria Notarialna Notariusz dokonuje następujących czynności:   sporządza akty notarialne, sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego, sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów, sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych…
  Rynek 25 Milicz
 • Dominika Grzywaczewska Notariusz

  Notariusz Gdynia Kancelaria notarialna to miejsce, w którym dokonuje się czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną, bądź są do tego ustawowo obowiązane. Jako Notariusz czuwam nad ochroną interesów stron czynności, bezpieczeństwem obrotu gospodarczego, pozostając jednak bezstronną i pamiętając o zasadach współżycia społecznego.
  Świętojańska 38/11 Gdynia
 • Kancelaria Notarialna Anna Sporna

  Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz dokonuje następujących czynności: 1) sporządza akty notarialne oraz sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;2) sporządza poświadczenia;3) doręcza oświadczenia;4) spisuje protokoły;5) sporządza protesty weksli i czeków;6) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;7) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;8) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;9) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.…
  Rynek 17/3 Gniezno
 • Kancelaria Notarialna Alicja Świergot Notariusz

  Kancelaria Notarialna ma swoją siedzibę w centrum Katowic, na II piętrze kamienicy przy ulicy Stawowej 8/5. Kancelaria położona jest blisko centrum handlowego „Galeria Katowicka”, przystanków tramwajowych oraz dworca PKP i PKS.  Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest także umówienie czynności notarialnych w innych godzinach lub dniach.
  ul. Stawowa 8/5 Katowice
 • Kancelaria Notarialna Józef Wadowski

  Sporządzam: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy deweloperskie, umowy przedwstępne, testamenty, umowy o dział spadku,  oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółki, protokoły zgromadzeń wspólników spółek, oświadczenia, pełnomocnictwa, ustanowienie hipoteki, oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji, oświadczenie o ustanowieniu służebności, akty poświadczenia dziedziczenia, poświadczenia, w tym: własnoręczność podpisu, zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z oryginałem okazanego dokumentu, datę okazania dokumentu, protokoły, w tym: spółki, stowarzyszenia,…
 • KANCELARIA NOTARIALNA ANNA FOJCIK

  Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych: sporządza akty notarialne, sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, sporządza poświadczenia: własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, doręcza oświadczenia, spisuje protokoły, sporządza protesty weksli i czeków, przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe, sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,…
  Jana III Sobieskiego 21 Rybnik
 • Kancelaria Notarialna Zuzanna Niedźwiedź

  KANCELARIA NOTARIALNA ZUZANNA NIEDŹWIEDŹ - NOTARIUSZ ul. S. Leszczyńskiego 4 lok. 47, budynek Leszczyński Center 50-078 Wrocław       tel. +48 71 346 84 36 tel. +48 510 592 016  Kancelaria tel. kom. +48 798 300 938  notariusz Zuzanna Niedźwiedź
 • Kancelaria Notarialna Sylwia Miłkowska Notariusz

   notariusz gdańsk, kancelaria notarialna w gdańsku, notariusz gdańsk centrum, akt notarialny, taksa notarialna, testamenty, spadki, notariusz Nowe Ogrody, sprzedaż nieruchomości, dziedziczenie, darowizna lokalu, usługi notarialne
  Nowe Ogrody 37B/4 Gdańsk